717.04.2018 Pani kierownik naszej biblioteki przeprowadziła warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gołańczy pt. „Wywód przodków ppłka Włodzimierza Kowalskiego – patrona szkoły”

3