817.01.2019 r. nasza biblioteka gościła studentów Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z sekcji regionalnej. Słuchacze uczestniczyli w warsztatach genealogicznych podczas których próbowali stworzyć własny wywód przodków, a także zapoznali się z:  metodologią poszukiwań, publikacjami książkowymi, internetowymi bazami wyszukiwawczymi, zasobami archiwów państwowych i kościelnych.

9531112