IMG_06312.10. 2015 pracownik biblioteki przeszkolił 45 studentów I roku pedagogiki Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej  Milenium- 2 grupy      Cele szkolenia:

  • przygotowanie studentów do korzystania z warsztatu informacyjnego różnego typu bibliotek
  • wykształcenie umiejętności samodzielnego sporządzania przez studentów bibliografii załącznikowej
  • wykształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
  • kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
  • nauczanie syntetyzowania i pozyskiwania materiałów wg określonych kryteriów