209024.05.2016 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się spotkanie z delegacją ukraińską z Białej Cerkwi. Gości powitał wicestarosta Michał Piechocki, a Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Wiesława Surdyk – Fertsch zaprezentowała cel spotkania i przedstawiła członkinie delegacji. A były to: Wiera Gutnik – Dyrektor Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży „Słonecznik”, Lubov Boblo- konsultant metodyk Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży „Słonecznik”, Ludmiła Krasnicka Łucyk- artysta plastyk , pedagog, instruktorka pracowni malarstwa petrykiwskiego. Panie przedstawiły Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży “Słonecznik” jako miejsce rozwoju dziecięcych i młodzieżowych talentów i zainteresowań. Zaprezentowały także ofertę swojego ośrodka adresowaną do uczniów i nauczycieli, centrów kultury, organizatorów kółek zainteresowań. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja i warsztaty. Bardzo cieszymy się, że przedstawiciel naszej biblioteki mógł uczestniczyć w tym spotkaniu.