31.05.2012 biblioteka gościła uczennice

wraz z wychowawcą z Młodzieżowego

Ośrodka Wychowawczego z Antoniewa

Goście obejrzeli wystawę o patronie biblioteki

Piotrze Palińskim a także uczestniczyli

w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych pt.”Zołza”

- zapobieganie negatywnym myślom,

przeciwdziałanie agresji.

 Galeria >>