142.03.2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu  nasza biblioteka przeprowadziła zajęcia biblioterapeutyczne wykorzystując teatr ilustracji Kamishibai. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ich nauczycieli. Temat brzmiał: Bez złości jest więcej radości – na podstawie opowiadania K. Yamamoto „Szukając Marudka”.

Cele zajęć:

  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
  • rozwijanie umiejętności odczytywania emocji i nastrojów
  • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy
  • wsparcie pedagoga specjalnego w pracy wychowawczej