514.02.2012 r. pani Małgorzata Kacała przeprowadziła zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w Internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie

Temat zajęć: Zaufanie – na podstawie fragmentów powieści Ten obcy Ireny Jurgielewiczowej

Cele zajęć:

  • umocnienie więzi międzyludzkich
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do siebie
  • kształtowanie empatii                       GALERIA >>>