2.06.2015 Antoniewo

 

Termin: 2.06.2015

Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – Internat

Forma: Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z elementami biblioterapii

Temat: Jak spędzać czas wolny – profilaktyka zdrowego stylu życia

Cele zajęć:

  •  rozwijanie umiejętności rozróżnienia pożytecznych i szkodliwych form spędzania czasu wolnego
  •  rozwijanie umiejętności racjonalnego planowania czasu wolnego
  • pogłębianie odpowiedzialności za siebie