IMG_011218.06.2015 r. pracownik naszej biblioteki uczestniczył w charakterze eksperta w spotkaniu Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli powiatu wągrowieckiego. Pani Małgorzata przedstawiła zagadnienia teoretyczne a także przeprowadziła warsztaty z bajkoterapii. Nauczyciele chętnie korzystali  z przygotowanego przez naszą bibliotekę pakietu książek metodycznych.

Po zakończeniu spotkania starosta powiatu wągrowieckiego pan Tomasz Kranc i koordynator projektu pan Radosław Kubisz podziękowali bibliotece za  dwuletnią współpracę przy realizacji  projektu „System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim  – nowoczesne doskonalenie nauczycieli„

IMG_0117