Z żalem zawiadamiam o śmierci wieloletniej dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu – Pani Moniki Kurczewskiej

Pani Monika Kurczewska rozpoczęła pracę w Bibliotece Pedagogicznej w Wągrowcu 1 września 1961 roku, gdzie pełniła funkcję kierownika a później dyrektora tej placówki. To właśnie z Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu przeszła w roku 1975  na emeryturę. Później przez 15 lat pracowała w bibliotece na pół etatu.  Otrzymała   najwyższe odznaczenie oświatowe – Medal Komisji Edukacji Narodowej  oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Miałam przyjemność pracować z Panią Moniką w Bibliotece Pedagogicznej  przez 5 lat (w latach: 1985-1990). Zawsze będę pamiętać Jej niezwykłą życzliwość, skromność, altruizm, pracowitość i niedoścignioną kompetencję.  Całe życie Pani Moniki było potwierdzeniem myśli pisarza Stefana Żeromskiego iż „Piękno życia jest tylko w pracy”. Odeszła dwa dni przed swoim Jubileuszem – 100 lecia urodzin. Rodzinie Zmarłej składam wyrazy współczucia oraz łączę się w modlitwie.

Aneta Andrzejewska – Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu

 

Pani Monika Kurczewska urodziła się 10 stycznia 1921 roku w Rogoźnie. Rodzicami byli: Andrzej Zieliński, urzędnik kolejowy, oraz Maria z domu Waszkowiak. Pierwsze nauki pobierała w rodzinnym Rogoźnie a w  roku 1937 została przyjęta do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu. Niestety – wojna przerwała edukację. W czasie okupacji pracowała w przedsiębiorstwie handlowym gdzie pełniła funkcję robotnicy i pomocy biurowej. Po wojnie – już 7 lutego 1945 r. – zorganizowała szkołę wiejską w Wiardunkach w powiecie obornickim, gdzie pełniła obowiązki nauczycielki kierującej. Z dniem 4 maja 1945 r. podjęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu, a kilka miesięcy później – 12 lipca 1945 r. – otrzymała świadectwo dojrzałości. Z dniem 1 września 1945 r. przyjęła obowiązki nauczycielki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu, a trzy lata później została nauczycielką 11 letniej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Wągrowcu. Pracowała też na Kursach Oświaty Dorosłych oraz na Kursach dla Analfabetów.  Od 1 września 1957 do 31 sierpnia 1961 była nauczycielką matematyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Wągrowcu. Z dniem 1 września 1961 r. przeszła na własną prośbę do pracy w Pedagogicznej Bibliotece Powiatowej w Wągrowcu. Tu pełniła funkcję kierownika a później dyrektora tej placówki. To właśnie z Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu przeszła w roku 1975  na emeryturę. Później przez 15 lat pracowała w bibliotece na pół etatu.

Pani Monika zawarła związek małżeński z Marianem Kurczewskim w roku 1947. Od lat 60. XX wieku aż do 2007 r. mieszkała przy Szkole Podstawowej nr 2 w domu przy ulicy Krótkiej. Później, po śmierci męża, przeprowadziła się do  mieszkania przy ulicy Klasztornej, gdzie mieszkała wraz z siostrą Jadwigą.

tekst biogramu – Aneta Andrzejewska

Fotografie pochodzą z kroniki Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu

M.Kurczewska w roku 1963, ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w WągrowcuM.Kurczewska w roku 1964, ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu50 lecie małżeństwa Moniki i Mariana Kurczewskich, USC luty 1998, ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu50. lecie małżeństwa Moniki i Mariana Kurczewskich, luty 1998 USC Wc, ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Wagrowcu