V__1C5718.01.2017 r. nasza biblioteka przeprowadziła zajęcia czytelnicze w Internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Temat zajęć brzmiał; „Co jest dla nas ważne – wprowadzenie w świat wartości”

Cele:

  • wsparcie wychowawców w pracy dydaktyczno-wychowawczej
  • kształtowanie systemu i hierarchii wartości wychowanków
  • popularyzacja czytelnictwa
  • rozwój umiejętności wypowiadania własnych sądów