Legenda o Skarbniku -

 

 

16.01.2018 przeprowadziliśmy zajęcia dla uczniów klasy 1 i 3 a także dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Morakowie. Uczniowie wysłuchali „Legendy o Skarbniku” wg Juliana Brudzewskiego, a następnie wykonały prace plastyczne węglem i kredkami na podstawie wysłuchanej opowieści.

http://zsmorakowo.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/263577/w_teatrze_ilustracjikamishibai

Legenda o Skarbniku -OLegenda o Skarbniku nr 2Legenda o Skarbniku