u 12.12.2018 nasza biblioteka przeprowadziła zajęcia dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie pt. „Inicjały z poezją w tle”.

Główne cele przeprowadzonych zajęć:

  • rozwój wrażliwości estetycznej i kreatywności
  • wzbudzanie zainteresowań czytelniczych
  • wdrażanie do systematycznej pracy

j