WP_20170406_001

 

6.04.2017 r. nasza biblioteka przeprowadziła lekcję biblioteczną z elementami arteterapii w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.

Temat brzmiał: „Najważniejsze jest… święta wielkanocne w tradycji”.

Cele zajęć:

  • uświadomienie roli tradycji i świąt w życiu człowieka
  • kształtowanie poczucia piękna i estetyki w najbliższym otoczeniu
  • rozwój kreatywności wychowanków
  • rozwój umiejętności społecznych – praca i współdziałanie w grupie