a8.12.2015 pracownik naszej biblioteki przeprowadził zajęcia dla uczennic Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

Temat zajęć: Świąteczne dekoracje

Cele zajęć:

  •  rozwijanie wrażliwości na estetykę otoczenia
  •  rozwijanie poszanowania pracy własnej i innych osób
  •  rozwijanie: procesu twórczego myślenia, kreatywności i zdolności
  • wsparcie nauczyciela w realizacji zadań wychowawczychb