DSCN151030.11.2015 r. nasza biblioteka wraz z Powiatową Biblioteka Publiczną przygotowała dla pensjonariuszy Dziennego Domu Seniora w Wągrowcu szereg zajęć edukacyjno-rekreacyjnych.

Cel przeprowadzania zajęć:

  • zapoznanie ze zwyczajami andrzejkowymi
  • integracja seniorów
  • aktywizacja seniorów wzmacniająca poczucie własnej wartości w środowisku