kto

 

 

23.10.2015 r. przeprowadziliśmy zajęcia w Internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

Temat: Kto zabrał mój ser? – zmiana w moim życiu

Cel przeprowadzania zajęć:

  • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów
  • wzmacnianie i wzbogacanie zasobów uczniów, aby lepiej potrafili sobie radzić z trudnościami życiowymi
  • wsparcie pedagoga w pracy wychowawczej