9.02.2015 AntoniewoTermin: 9.02.2015

Forma: Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z elementami biblioterapii

Temat: Używki a uczucia – profilaktyka antynarkotykowa

Miejsce: MOW w Antoniewie

Osoba realizująca: Małgorzata Górska

Cele zajęć:

  • uświadomienie działania mechanizmu uzależnienia
  • rozwijanie umiejętności nazywania uczuć
  • rozwijanie poczucia wartości