100_035111.12.2014 Małgorzata Górska przeprowadziła zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w Internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

Temat: Jak żyć, aby być szczęśliwym?

Cele:

  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie
  • motywowanie do podejmowania właściwych decyzji życiowych
  • ukazywanie wartości sprzyjających osiąganiu szczęścia
  • Wychowaca 4-2013Wykorzystana literatura: Rumińska A., Odpowiedzialność za własne wybory, „Wychowawca” 2013, nr 4, s.28-29.