Złodzieje12.05.2016 r. nasza biblioteka przeprowadziła dwa zajęcia profilaktyczno- wychowawcze z elementami biblioterapii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łeknie. Zajęcia przygotowano na podstawie opowiadania E. Meyer-Glitza „Złodzieje”, a temat lekcji brzmiał: „Kiedy ktoś odbiera ci Twoją własność”

Cele zajęć:

  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania przemocy
  • uświadomienie problemu kradzieży i agresji fizycznej wśród rówieśników
  • kształtowanie umiejętności odpowiedniego reagowania na przemoc
  • rozwijanie empatii