24.10.2012 r. pracownica naszej biblioteki pani Małgorzata Kacała przeprowadziła zajęcia profilaktyczno – wychowawcze  w Internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

  • Temat zajęć: Samotność Danusi na podstawie fragmentów powieści „Inna ?” Ireny Jurgielewiczowej.
  • Główny cel  zajęć: kształcenie umiejętności nawiązywania  prawidłowych relacji międzyludzkich.

Galeria >>