i-instynkt-agresjii-opowiadania-terapeutyczne-bea[1]

 

17.09.2018 przeprowadziliśmy zajęcia profilaktyczno- wychowawcze z elementami biblioterapii dla uczennic Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie na temat: „Wołanie o pomoc” – przeciwdziałanie przemocy