18 kwietnia 2012 r.

pracownica naszej biblioteki

przeprowadziła zajęcia

biblioterapeutyczne

w Młodzieżowym Ośrodku

Wychowawczym w Antoniewie.

Galeria>>