30.05.2019 r. do naszej biblioteki przybyli uczniowie wraz dyrektorem Jackiem Brzostowskim z Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Łekna. Dla 14 uczniów 7 klasy przeprowadziliśmy dwa następujące zajęcia:

  • Pani Barbara Thomas-Trybus  z Nadleśnictwa Durowo przedstawiła zagadnienia związane z leśnictwem.  Zajęcia pt. „Las – miejsce pracy i wypoczynku” miały na celu poszerzenie wiedzy uczniów o zawodzie leśnika i rynku pracy. Pani Barbara przybyła na zaproszenie Pani Justyny Bauzy z Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu.
  • Pani Małgorzata Górska z Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu przeprowadziła zajęcia edukacyjne  pt. „Orzeł czy kogut? – refleksja nad własnym systemem wartości, nad tym, kim chcę być w przyszłości”. Zajęcia miały na celu kształtowanie własnej tożsamość oraz rozwijanie kreatywności.

12

3333