WP_20160504_0044.05.2016 r. nasza biblioteka przeprowadziła kolejną lekcję biblioteczną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu. Zajęcia poprowadzono na podstawie książki Małgorzaty Strzałkowskiej  „Zielony i Nikt”. Głównym celem zajęć było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz rozwijanie twórczej wyobraźni plastycznej.WP_20160504_007