DSCN200722.05.2014 Justyna Bauza przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczennic Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie                                  Temat: Relacje dzieci matką

Cele:

  • motywowanie uczniów do analizy i oceny relacji rodzinnych bohaterów literackich oraz przeprowadzenie przez analogię analizy własnych więzi rodzinnych
  • uświadomienie uczniom potrzeby czytania i roli książki jako źródła wzorców osobowych

DSCN2011