002

18.06.2015 pracownik naszej biblioteki przeprowadził zajęcia dla uczennic Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

Temat zajęć: Piękno i kobieta – ideał kobiecej urody dawniej i dziś.

Cele zajęć:

  •  uwrażliwienie uczniów na odbiór sztuki oraz kształtowanie poczucia estetyki
  •  zapoznanie z różnymi wzorcami piękna kobiety w różnych epokach i cywilizacjach
  •  poznanie zasad harmonii między ciałem a osobowością kobiety