Serdecznie zapraszam nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych na kolejne spotkanie w ramach Sieci Współpracy, które odbędzie się

19 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 1 w Skokach  przy ulicy Rogozińskiej 1

koordynator

 Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Wągrowieckiego Aneta Andrzejewska

Porządek spotkania:

  •   9.00 –   9.30  Prezentacja gwary poznańskiej (Wiesława      Surdyk-Fertsch)
  •   9.30 – 10.00  Gwarowe śniadanie (gzik, leberka, smaloszek,      szneki z glancem)
  • 10.00 –      12.00  Konkurs gwarowy dla uczniów z      regionu
  • 12.00 – 13.00       Przerwa (zwiedzanie szkoły, grill)
  • 13.00 –      13.30  Ogłoszenie wyników konkursu
  • 13.30 –      14.00  Spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem w sąsiadującej ze szkołą – Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki

Sprawy organizacyjne:

  •  proszę o      potwierdzenie przybycia w terminie do 16.05.2016      r. 67-2621263  lub  504 167 821
  • możliwość      skorzystania z transportu – wyjazd spod budynku Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu przy ulicy Wierzbowej 1 o godz. 8.30