2014

2015

  od   2016 wg JHP BN

AUTYZM

BAJKOTERAPIA

CZAS WOLNY

CZYTANIE

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE

EDUKACJA EKOLOGICZNA

INTERAKCJA WYCHOWAWCZA

KORZENIOWSKI JÓZEF (1797-1816)

MATEMATYKA – nauczanie

MYŚLENIE TWÓRCZE

NAŁÓG

NIEPEŁNOSPRAWNI  UMYSŁOWO

PERU

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNE

PORADNICTWO  ZAWODOWE

POWSTANIE 1918 r. WIELKOPOLSKIE

PRZYRODA – nauczanie

RODZICE – szkolnictwo

RODZINA

SIENKIEWICZ, HENRYK (1846-1916)

STAROŚĆ

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

UPOŚLEDZENIE LEKKIE

WARTOŚĆ

ZACHOWANIE