Całość zbiorów dostępna jest w katalogach on-line:

Księgozbiór biblioteki obejmuje:

  • literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy
  • literaturę piękną polską i obcą oraz książki z zestawu lektur dla ucznia
  • materiały dotyczące regionu

Biblioteka gromadzi również czasopisma, programy nauczania i zbiory specjalne

Zbiory biblioteki na dzień 31.12.2019 r. liczą:

  • 55400 książek
  • 1537  czasopism oprawnych
  • 27 tytułów czasopism bieżących

Czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru podręcznego, który liczy 4 tys. egzemplarzy.