W tm roku biblioteka zaproponowała

nauczycielom tematykę sportową,

turystyczną  oraz popularyzację

aktywnego stylu życia.

Prelegentem była Pani Mirosława

Fojud-Siemianowska, zdobywczyni

tytułu Kijkarza Roku 2011

(tytuł otrzymany za wkład

w popularyzację  Nordic Walking).

Galeria >>