Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie zespołu samokształceniowego

nauczycieli bibliotekarzy z terenu miasta i powiatu Wągrowiec

Temat spotkania: Sport i aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka

Gość zaproszony: Pani Mirosława Fojud-Siemianowska, zdobywczyni tytułu

Kijkarza Roku 2011

Planowany przebieg spotkania:

  • wykład na temat teorii i praktyki Nordic-Walking
  • ćwiczenia praktyczne (dla chętnych)
  • pokaz sprzętu sportowego
  • wystawa pt. Żyj zdrowo
  • materiały pomocnicze (zestawienia bibliograficzne, scenariusze zajęć)

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 maja 2012 r. o godz. 11.00

w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Wierzbowej 1

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału:

telefonicznie: 67 -2621263,  lub drogą elektroniczną: bibliotekawagrowiec@interia.pl