Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu

serdecznie zaprasza nauczycieli

do uczestnictwa w pracach

zespołu  samokształceniowego nauczycieli-bibliotekarzy

Temat spotkania: Sport i aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka

Gość zaproszony: Pani Mirosława Fojud-Siemianowska, zdobywczyni tytułu

Kijkarza Roku 2011

Planowany przebieg spotkania:

  •  wykład na temat teorii i praktyki Nordic-Walking
  • ćwiczenia praktyczne (dla chętnych)
  • pokaz sprzętu sportowego
  • wystawa pt. Żyj zdrowo
  • materiały pomocnicze (zestawienia bibliograficzne, scenariusze zajęć)
  • wymiana doświadczeń

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 maja 2012 r. o godz. 11.00 (w siedzibie biblioteki)

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału:

telefonicznie:      67 – 2621263,

lub drogą elektroniczną:       bibliotekawagrowiec@interia.pl

(do 11.05.2012 r.)